clear

 

::RACORDAREA LA REŢEAUA ELECTRICĂ::


GHID Racordarea la reteaua de energie electrica

ETAPELE PROCESULUI DE RACORDARE LA RED

Procesul de racordare la RED se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii Energiei Electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012  cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului ANRE nr. 59/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

1. Etapa preliminara de documentare si informare a utilizatorului:

 • Informatiile privind conditiile si posibilitatile de realizare a racordarii la reteaua electrica de distributie a unui loc de consum si/sau producere, se transmit solicitantului in scris, gratuit, in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data inregistrarii cererii scrise a acestuia (in cerere solicitantul va preciza datele caracteristice ale locului de consum si/sau producere).
 • Sediile administrative la care se pot transmite aceste cereri sunt:

 • SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE Braila – Serviciul Energetic si Acces la Retea
  municipiul Braila, str. Plevna, nr. 23
  telefon: 0239605335/0239605336, fax: 0239605333
  adresa e-mail: office.braila@distributie-energie.ro

  SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE Buzau – Serviciul Energetic si Acces la Retea 
  municipiul Buzau, str. Maresal Al. Averescu, nr. 3
  telefon: 0238405335/5336, fax: 0238405944
  adresa e-mail: office.buzau@distributie-energie.ro

  SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE Focsani – Serviciul Energetic si Acces la Retea 
  municipiul Focsani, b-dul Independentei , nr. 2
  telefon: 0237205802/5763, fax: 0237205761
  adresa e-mail: office.vrancea@distributie-energie.ro

  SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE Galati – Serviciul Energetic si Acces la Retea 
  municipiul Galati, str. N. Balcescu, nr. 35A
  telefon: 0236305765/5764, fax: 0236305324/5303
  adresa e-mail: office.galati@distributie-energie.ro

  SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE Ploiesti – Serviciul Energetic si Acces la Retea 
  municipiul Ploiesti, str. Marasesti, nr. 44
  telefon: 0244405735/5740
  adresa e-mail: office.prahova@distributie-energie.ro

  SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE Targoviste – Serviciul Energetic si Acces la Retea
  municipiul Targoviste, Calea Domneasca, nr. 236
  telefon: 0245205332/5342/5343 , fax: 0245205336
  adresa e-mail: office.dambovita@distributie-energie.ro

  PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

  SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE BRAILA
  De luni pana vineri intre orele 8,00 si 13,00 
  SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE BUZAU
  De luni pana vineri intre orele 8,30 si 13,00 
  SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE FOCSANI
  De luni pana vineri intre orele 8,00 si 15,00
  SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE GALATI
  Luni si Marti 8,30 - 12,30
  Miercuri, Joi si Vineri 9,00 - 13,00 
  SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE PLOIESTI
  De luni pana joi intre orele 8,00 si 12,30
  SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TARGOVISTE
  Luni, Marti, Miercuri:08,00 - 11,00; 12,30 - 15,00,
  Joi: 0900-1100; 12,30 - 17,00;
  Vineri: 08,00 - 11,00; 12,30 - 14,00

  2. Depunerea cererii de racordare sau a cererii de actualizare a avizului tehnic de racordare ori a certificatului de racordare si a documentatiei aferente

  Pentru obţinerea ATR (avizului tehnic de racordare) la RED (rețea electrică de distribuție), solicitantul va depune cererea de racordare (cerere tip utilizator casnic, cerere tip utilizator noncasnic, cerere tip producator ). Cererea de racordare cuprinde cel putin următoarele informatii:

  1. Datele de identificare a locului de consum si/sau de producere;
  2. Datele de identificare a utilizatorului si daca este cazul, a imputernicitului, a proiectantului de specialitate al instalatiei de utilizare sau a furnizorului de energie electrica care adreseaza cererea;
  3. Tipul instalatiilor de la locul de consum si/sau de producere pentru care se solicita racordarea: generatoare electrice, instalatii de distributie, receptoare electrice;
  4. Data estimata solicitata pentru punerea sub tensiune finala a instalatiei de utilizare de la locul de consum si/sau de producere;
  5. Datele estimate solicitate pentru punerea sub tensiune pe etape, in cazul in care dezvoltarea locului de consum si/sau de producere se face etapizat;
  6. Pentru un loc de consum, puterea instalata, puterea maxim simultan absorbita si evolutia acestora conform etapelor de dezvoltare;
  7. Pentru un loc de producere, puterea instalata totala si evolutia acesteia conform etapelor de dezvoltare;
  8. Cerinte specifice ale utilizatorului privind tipul grupului de masurare a energiei electrice sau informatii pentru stabilirea acestuia, daca este cazul;
  9. Cerinte tehnice ale utilizatorului privind continuitatea alimentarii, pentru a fi avute in vedere la stabilirea solutiei de racordare la reteaua electrica, daca este cazul;
  10. Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului referitoare la autenticitatea datelor si la conformitatea cu originalul a documentelor anexate cererii in copie;
  11. Lista documentelor care compun documentatia anexata cererii.

  Documentatia anexata cererii de racordare va cuprinde urmatoarele documente:
  1. Datele tehnice si energetice caracteristice locului de consum si/sau de producere al utilizatorului, conform reglementarilor in vigoare la data depunerii cererii de racordare, inclusiv datele energetice continute in Avizele tehnice de racordare – continut cadru, aprobate de autoritatea competenta (formular tip pentru chestionar energetic utilizator casnic si utilizator noncasnic mic P≤100 kW, formular tip pentru chestionar energetic utilizator noncasnic mare P>100 kW, formular tip pentru chestionar energetic loc producere/loc consum si producere);
  2. Certificatul de urbanism eliberat in vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru obiectivul sau pentru instalatia ce se realizeaza pe locul de producere sau de consum respectiv, in termen de valabilitate , in copie;
  3. Planul de situatie la scara, cu amplasarea in zona a locului de consum si/sau de producere, vizat de emitentul certificatului de urbanism cu anexa la acesta, pentru constructiile noi sau pentru constructiile existente care se modifica, in copie. Pentru constructiile existente care nu se modifica este suficienta schita de amplasament, cu coordonate din care sa rezulte precis pozitia locului de consum si/sau de producere;
  4. Planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau Planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, daca acesta a fost solicitat pentru certificatul de urbanism, in copie;
  5. Copia actului de identitate, a certificatului de inregistrare la Registrul Comertului sau a altor autorizatii legale de functionare emise de autoritatile competente, dupa caz;
  6. Actul de proprietate sau orice alt inscris care atesta dreptul de folosinta asupra terenului, incintei si/sau cladirii care constituie locul de producere sau de consum pentru care se solicita racordarea, in copie. In cazul spatiilor care nu sunt in proprietatea utilizatorului, este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalatii electrice si/sau capacitati energetice;
  7. Autorizatia de construire pentru obiectivul ce se realizeaza pe punctul de producere sau de consum respectiv, in termen de valabilitate, in copie, in situatia in care se solicita racordarea unei organizari de santier pentru realizarea acestuia;
  8. Alte documente pe care solicitantul considera necesar sa le depuna in sprijinul cererii sale.
  Cererea de racordare si documentatia anexata acesteia se depun direct sau se transmit prin posta la sediile administrative ale Sucursalelor din cadrul SDEE Muntenia Nord SA, indicate mai jos:

  SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE Braila
  – Serviciul Energetic si Acces la Retea
  municipiul Braila, str. Plevna, nr. 23, cod postal 810650, jud. Braila; 

  SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE Buzau
  – Serviciul Energetic si Acces la Retea 
  municipiul Buzau, str. Maresal Al. Averescu, nr. 3, cod postal 120257, jud. Buzau; 

  SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE Focsani

  – Serviciul Energetic si Acces la Retea 
  municipiul Focsani, b-dul Independentei , nr. 2, cod postal 180015, jud. Vrancea; 

  – CEMTJT Focsani si CEMTJT Focsani Sud
  municipiul Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 18-20, cod postal 620106, jud. Vrancea;
  – CEMTJT Panciu
  oras Panciu, str. Democratiei, nr. 15, cod postal 625403, jud. Vrancea.

  SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE Galati
  – Serviciul Energetic si Acces la Retea 
  municipiul Galati, str. N. Balcescu, nr. 35A, cod postal 800001, jud. Galati;

  – CEMTJT Tecuci, municipiul Tecuci, str. George Cosbuc, nr. 9, cod postal 805300, jud. Galati.

  SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE Ploiesti
  – Serviciul Energetic si Acces la Retea 
  municipiul Ploiesti, str. Marasesti, nr. 44, cod postal 100024, jud. Prahova;
  – CEMTJT Ploiesti
  municipiul Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 19, cod postal 100409, jud. Prahova;
  – CEMTJT Campina
  municipiul Campina, b-dul Culturii, nr. 33, cod postal 105600, jud. Prahova;
  – CEMTJT Valeni
  oras Valeni de Munte, str. Nicolae Iorga, nr. 131, cod postal 106400, jud. Prahova.

  SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE Targoviste
  – Serviciul Energetic si Acces la Retea
  municipiul Targoviste, Calea Domneasca, nr. 236, cod postal 130016, jud. Dambovita;
  – CEMTJT Targoviste
  municipiul Targoviste, str. Gimnaziului, nr. 15, cod postal 130017, jud. Dambovita; 
  –  CEMTJT Gaesti
  Gaesti, str. Potopului, nr. 2, cod postal 135200, jud. Dambovita.
   

  In termen de 7 zile calendaristice de la data inregistrarii cererii de racordare sau a cererii de actualizare ATR/ certificatului de racordare, operatorul de retea verifica documentatia depusa. In cazul in care se constata ca documentatia este incompleta, operatorul de retea comunica in scris solicitantului necesitatea completarii, cu indicarea documentelor ce trebuie anexate, completate sau refacute. 

  ALTE PRECIZARI

  Pentru un loc de consum si /sau de producere pentru racordarea caruia exista un aviz tehnic de racordare sau un certificat de racordare valabil, documentatia anexata cererii de actualizare a acestuia cuprinde, dupa caz:

  • Documentele enumerate anterior pentru situatiile considerate dezvoltare din punct de vedere tehnic si energetic. Oricare dintre urmatoarele situatii se considera dezvoltare din punct de vedere tehnic si energetic a activitatii unui utilizator la un loc de consum si/sau de producere, necesitand un spor de putere pentru evacuare si/sau pentru consum:

  1. Instalarea de generatoare noi, inlocuirea unor generatoare cu altele avand putere instalata mai mare sau cresterea puterii instalate a generatoarelor existente prin retehnologizare/modernizare; 
  2. Cresterea puterii solicitate din reteaua electrica fata de puterea aprobata pentru locul de consum respectiv, determinata de extinderea activitatii proprii, de dotarea suplimentara sau de racordarea, in conditiile legii, a unui utilizator la retelele proprii; 
  3. Dezvoltarea instalatiilor unui operator de distributie existent.

  • Descrierea modificarilor de natura tehnica fata de situatia anterioara in situatia modificarii unor elemente de natura tehnica in instalatia de utilizare, fara depasirea puterii aprobate, prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare valabil, emis pentru locul de consum si/sau producere, in cazul:
  1. modificarii numarului, naturii, structurii si/sau a fata de situatia anterioara caracteristicilor tehnice ale generatoarelor; 
  2. racordarii de catre un utilizator la reteaua proprie, in conditiile legii, a unui alt utilizator; 
  3. reducerii puterii absorbite de un consumator in urma separarii instalatiiloe unui alt consumator racordat initial la instalatia sa;
  4. dezvoltarii in etape a activitatii utilizatorului necesitand etapizarea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare.

  • In copie, actele doveditoare ale incadrarii in una dintre urmatoarele situatii (modificarea unor elemente de natura administrative, fara depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare, emis pentru acel loc de consum si/sau de producere si fara modificarea unor elemente de natura tehnica):
  1. schimbarea datelor de identificare a locului de consum si/sau de producere din motive administrative respectiv schimbarea denumirii localitatii, a strazii, a numarului imobilului etc;
  2. schimbarea titularului locului de consum si/sau de producere prin preluarea obiectivului de la locul de consum si/sau de producere respectiv prin cumparare, mostenire etc;
  3. schimbarea denumirii utilizatorului.  
  • Memoriu explicativ privind necesitatea modificarii instalatiei de racordare, fara schimbarea puterii aprobate si documente care sa sustina aceasta cerere, in urmatoarele situatii:
  1. modificarea punctului de delimitare a instalatiilor;
  2. modificarea punctului de masurare;
  3. cresterea gradului de continuitate a alimentarii asigurat de instalatia de racordare; 
  4. indeplinirea unor conditii privind alimentarea cu energie electrica ce impun introducerea de elemente noi sau modificarea ori inlocuirea unor elemente din instalatia de racordare cu altele avand alte caracteristici tehnice.

  • Descrierea modificarilor fata de situatia anterioara si dupa caz, documentele corespunzatoare spetei respective, in urmatoarea situatie:
  1. modificarea amplasamentului instalatiilor aferente unui loc de producere si/sau de consum, inclusiv a instalatiilor de producere a energiei electrice, fara depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare si fara modificarea unor elemente de natura tehnica, se considera modificare a unor elemente de natura administrativa, in situatia in care nu se schimba solutia de racordare, inclusiv punctul de racordare si punctul de delimitare. 
  3. Stabilirea solutiei  de racordare

  Solutia de racordare se stabileste de catre operatorul de retea prin fisa de solutie sau studiu de solutie, dupa caz, in conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat de ANRE.
  Studiul de solutie se elaboreaza pe baza de contract incheiat intre operatorul de retea si solicitant, se plateste de solicitant, iar costurile pentru realizarea acestuia se stabilesc de operatorul de retea pe baza de deviz, cu respectarea principiilor liberei concurente.

   

  4. Emiterea avizului tehnic de racordare

   

  Avizul tehnic de racordare constituie oferta operatorului de distributie la cererea de racordare a solicitantului si se transmite solicitantului in termenele legale prevazute in Ordinul presedintelui ANRE nr. 59/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, la art. 26, alin.1,2,3,4 (dupa caz).

  Transmiterea catre solicitant a avizului tehnic de racordare este conditionata de achitarea de catre acesta a tarifului de emitere sau de actualizare.

  Tariful de racordare este stabilit in conformitate cu prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

  - Ordinul presedintelui ANRE nr. 11/2014 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public;

  Tariful specific utilizat pentru calculul componentei Tu a tarifului de racordare conform art.55, alin (2) din Ordinul presedintelui ANRE nr.11/2014, aprobat in data de 23.03.2015 prin Hotararea nr.4 a CA SDEE MUNTENIA NORD SA: detalii aici...

  - Ordinul presedintelui ANRE nr. 87/2014 pentru modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 11/2014;

  - Ordinul presedintelui ANRE nr. 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice si indicilor specifici utilizati la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public.

  Reglementarile legislative speicificate mai sus pot fi consultate aici ( Ordin 11, Ordin 87, Ordin 141).  

   

  5. Incheierea contractului de racordare

  1. Dupa primirea ofertei de racordare, exprimata prin avizul tehnic de racordare, utilizatorul poate solicita in scris operatorului de retea incheierea contractului de racordare.
  2. Cererea va fi in mod obligatoriu semnata de utilizator sau de imputernicitul legal al utilizatorului (formular tip pentru cerere incheiere contract racordare) .
  3. Pentru incheierea contractului de racordare utilizatorul anexeaza la cerere urmatoarele documente:

    -Copia avizului tehnic de racordare;

    -Copia certificatului de inregistrare la registrul comertului sau alte autorizatii legale de functionare emise de autoritatile competente (pentru operatorii economici) sau copia BI/CI pentru consumatorii casnici;

    -Documente care dovedesc constituirea garantiei financiare, in favoarea operatorului de retea, cu forma si valoarea precizate in avizul tehnic de racordare, in cazul unui loc de producere.

  1. In situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietatea privata a unui tert, pe langa documentele prevazute la pct.5, este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare.
  2. Operatorul de retea are obligatia sa transmita utilizatorului proiectul de contract de racordare semnat in termen de maximum 10 zile calendaristice, de la data inregistrarii documentelor complete depuse de utilizator;
  3. Pentru realizarea racordarii, utilizatorii achita operatorului de retea detinator al retelei electrice la care se racordeaza, tariful de racordare stabilit conform metodologiei aprobate de autoritatea competenta.

  6. Contractarea si executarea lucrarilor, receptionarea si punerea in functiune a instalatiilor de racordare

  Operatorul de retea incheie un contract de achizitie publica pentru executarea de lucrari cu un operator economic atestat de autoritatea competenta, respectand procedurile de atribuire a contractului de achizitii publice sau contractul de lucrari pentru proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare in numele operatorului de retea si /sau executia lucrarilor pentru realizarea instalatiei de racordare, respectiv a instalatiilor cuprinse intre punctul de racordare si punctul de delimitare, se poate incheia de catre operatorul de retea si cu un anumit proiectant si/sau constructor atestat, ales de catre utilizator, insa numai in conditiile in care utilizatorul cere in scris, explicit, acest lucru operatorului de retea, inainte de incheierea contractului de racordare (formular tip pentru cerere incredintare).

   

  7. Punerea sub tensiune de proba a instalatiilor de utilizare

  1. Dupa receptia punerii in functiune a instalatiei de racordare, la solicitarea utilizatorului insotita de documentatia completa, operatorul de retea pune sub tensiune cu caracter provizoriu, pentru perioada de probe, instalatiile electrice ale utilizatorului.
  2. Punerea sub tensiune a instalatiilor electrice ale utilizatorului este conditionata de realizarea lucrarilor de intarire pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii, conform prevederilor contractului de racordare.
  3. Punerea sub tensiune, se face cu scopul si strict pentru perioada realizarii probelor de punere in functiune a instalatiilor de utilizare si a generatoarelor/ receptoarelor utilizatorului.

  Pentru punerea sub tensiune pe perioada de probe, utilizatorul adreseaza operatorului de retea o cerere insotita de urmatoarele documente :

  1. dosarul instalatiei de utilizare, mai putin documentele care atesta realizarea unor probe/incercari/ teste care se fac cu tensiune din reteaua operatorului;
  2. datele tehnice mentionate in procedurile elaborate de operatorul de transport si de sistem si avizate de autoritatea competenta. 
  3. raportul privind stadiul lucrarilor de integrare a capacitatii energetice in sistemele de minitorizare ale operatorului de transport si de sistem si/sau ale operatorului de distributie; 
  4. graficul de punere in functiune a instalatiilor de utilizare si a receptoarelor / generatoarelor; 
  5. contractul de furnizare de energie electrica si, daca este necesar conform reglementarilor in vigoare, contractul pentru transportul sau distributia energiei electrice, incheiate pe perioada determinata, coresunzator perioadei realizarii probelor de punere in functiune a instalatiilor de utilizare si a receptoarelor/ generatoarelor, avand ca anexa tehnica avizul tehnic de racordare.  

  Operatorul de retea are obligatia sa mentina sub tensiune instalatiile utilizatorului pe perioada probelor, pana la indeplinirea conditiilor de punere sub tensiune finala, dar nu mai mult de 24 de luni de la data primei puneri sub tensiune.  

   

   

  8. Emiterea / actualizarea certificatului de racordare 

   

  Pentru un loc de consum, operatorul de retea are obligatia sa emita si sa transmita utilizatorului certificatul de racordare in termen de maximum 10 zile calendaristice de la receptia punerii in functiune a instalatiei de racordare, cu conditia depunerii de catre utilizator sau imputernicitul sau legal, la operatorul de retea, a dosarului instalatiei de utilizare intocmit de executantul acesteia.

  Certificatul de racordare emis corespunde instalatiilor de racordare si de utilizare realizate pentru etapa respectiva de dezvoltare a locului de consum, conform prevederilor contractului de racordare.

  In cazul in care dosarul instalatiei de utilizare nu este depus pana la receptia punerii in functiune a instalatiei de racordare, termenul prevazut mai sus incepe sa curga de la data depunerii acestuia.

  Emiterea certificatului de racordare este conditionata de realizarea lucrarilor de intarire necesare consumului la puterea aprobata pentru etapa de dezvoltare a locului de consum pentru care se emite certificatul de racordare, conform contractului de racordare.  

  Pentru un loc de producere, operatorul de retea are obligatia sa emita si sa transmita utilizatorului certificatul de racordare in termen de maximum 10 zile calendaristice de la receptia punerii in functiune a instalatiei de racordare, cu conditia depunerii de catre utilizator sau imputernicitul sau legal, la operatorul de retea, a dosarului instalatiei de utilizare intocmit de executantul acesteia, a procesului verbal de receptie a punerii in functiune a capacitatilor de producere si a certificatului de conformitate, conform normelor tehnicein vigoare; certificatul de racordare emis corespunde instalatiilor si capacitatilor de producere realizate pentru etapa respectiva de dezvoltare a locului de producere, conform prevederilor contractului de racordare.

  In cazul in care documentele pe care trebuie sa le depuna utilizatorul, nu sunt depuse de acesta pana la receptia punerii in functiune a instalatiei de racordare, termenul prevazut mai sus incepe sa curga de la data depunerii acestora.

  Dosarul instalatiei de utilizare se intocmeste dupa realizarea fizica a acesteia si cuprinde urmatoarele documente:  

  declaratia executantului, prin care se confirma: respectarea cerintelor din avizul tehnic de racordare, realizarea instalatiei de utilizare in baza proiectului tehnic verificat in conditiile legii, cu respectarea normelor tehnice in vigoare la data executarii acesteia si cu indeplinirea conditiilor care permit punerea ei sub tensiune;

  procesele-verbale care confirma receptia la terminarea lucrarilor, cu rezultate corespunzatoare;

  documente care confirma efectuarea verificarilor/ probelor/ incercarilor/ testelor conform normelor in vigoare.

  Pe langa documentele prevazute mai sus, dosarul instalatiei de utilizare cuprinde, dupa caz, si urmatoarele documente:

  schema monofilara a instalatiei de utilizare, la nivelul necesar pentru realizarea conducerii prin dispecer, dar cel putin la nivel de interfata cu instalatia de racordare, statia de conexiuni sau tabloul general, cu precizarea protectiilor prevazute si a reglajelor acestora;

  schema de racordare la reteaua de utilizare a surselor proprii, avizata de operatorul de retea, daca exista surse proprii;

  Certificatul de racordare emis de operatorul de retea pentru un loc de consum si/ sau de producere, confirma indeplinirea conditiilor de racordare la retea.

  Certificatul de racordare se emite pentru un loc de consum si/ sau de producere si nu prevede numele titularului acestuia.Emiterea certificatului de racordare de catre operatorul de retea se face gratuit.

  9. Punerea sub tensiune finala a instalatiilor de utilizare 

  Punerea sub tensiune finala a instalatiilor electrice ale utilizatorilor se face de catre operatorul de retea dupa emiterea certificatului de racordare si incheierea de catre utilizator a contractului pentru transportul, distributia si/sau furnizarea energiei electrice, cu respectarea normelor in vigoare.
  Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiilor de utilizare este de maximum 10 zile calendaristice de la data incheierii contractului pentru transportul, distributia sau furnizarea energiei electrice se se prevede in contractul de racordare.
  Pentru utilizatorii clienti casnici, termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiilor de utilizare este de maxim 10 zile calendaristice de la data incheierii contractului pentru furnizarea energiei electrice.
  Utilizatorii au obligatia sa asigure operarea si mentenanta instalatiilor proprii in conformitate cu normele in vigoare, cu personal propriu calificat si autorizat conform prevederilor legale sau prin operatori economici atestati conform legii.