clear

 

::COMPENSAŢII ACORDATE UTILIZATORILOR::


Compensații acordate de OD (operator distribuție) utilizatorilor pentru nerespectarea indicatorilor de continuitate în alimentarea cu energie electrică începând cu data de 18.04.2016, conform Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr.11/ 30.03.2016

 

Nr. crt.

 

Serviciu

 

Termenul maxim stabilit în standard

Compensații acordate

Loc de consum/ de producere și loc de consum și de producere

1

 

 

 

 

Restabilirea alimentarii după o întrerupere neplanificată

De la data intrării în vigoare a standardului până la data de 31.12.2018

8 ore – mediu urban, în condiții normale de vreme;

18 ore – mediul rural, în condiții normale de vreme;

48 ore – în condiții meteorologice deosebite.

Începând cu 01.01.2019

6 ore – mediu urban, în condiții normale de vreme;

4 ore – municipii reședință de județ, în condiții normale de vreme

12 ore – mediul rural, în condiții normale de vreme;

48 ore – în condiții meteorologice deosebite.

 

 

 

 

300 RON/ depășire la 110kV

200 RON/ depășire la MT

30 RON/ depășire la JT

2

Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată

 

8 ore indiferent de zonă

300 RON/ depășire la 110kV

200 RON/ depășire la MT

30 RON/ depășire la JT

3

 

Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/ sau de producere racordat la rețelele electrice de JT

Interval 01.01.2019 – 31.12.2020:

12 întreruperi  - mediul urban;

24 întreruperi – mediul rural;

Interval 01.01.2021 – 31.12.2022:

8 întreruperi  - mediul urban;

16 întreruperi – mediul rural;

Incepând cu 01.01.2023

8 întreruperi  -indiferent de zonă

 

 

 

 

30 RON/ depășire la JT

4

Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/ sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT

 

 

Incepând cu 01.01.2019:

3 întreruperi – indiferent de zonă

 

 

300 RON/ depășire la 110kV

200 RON/ depășire la MT

 

5

Numărul întreruperilor lungi planificate

4 întreruperi – mediul urban

8 întreruperi – mediul rural

300 RON/ depășire la 110kV

200 RON/ depășire la MT

30 RON/ depășire la JT

 

Compensații acordate de OD utilizatorilor pentru nerespectarea indicatorilor de calitate tehnică a energiei electrice și a indicatorilor de calitate comercială a serviciului de distribuție începând cu data de 18.04.2016, conform Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr.11/ 30.03.2016

 

Nr. crt.

 

Serviciu

 

Termenul maxim stabilit în standard/ reglementările specifice în vigoare pentru realizarea serviciului

Compensații acordate în cazul nerespectării termenelor

Pers. juridice

Pers. fizice

1

 

 

 

 

Emiterea avizului tehnic de racordare

10 zile calendaristice, pentru cazul în care stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică de IT, MT sau JT a unui loc de consum și/ sau producere se face pe baza unui studiu de soluție.

30 de zile calendaristice, pentru cazul în care stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică de IT, MTsau JT a unui loc de consum și/ sau de producere se face pe baza unei fișe de soluție.

 

 

 

 

130 RON la 110kV

90 RON la JT si MT

 

 

 

 

130 RON la110kV

40 RON la JT si MT

2

Emiterea certificatelor de racordare

10 zile calendaristice

130 RON la 110kV

90 RON la JT si MT

130 RON la110kV

90 RON la JT si MT

3

Transmiterea ofertei de contract de racordare

10 zile calendaristice

130 RON la 110kV

90 RON la JT si MT

130 RON la110kV

40 RON la JT si MT

4

Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru branșament, execuția și recepția punerii în funcțiune a branșamentului

 

 

90 zile calendaristice

 

 

100 RON la JT

 

 

100 RON la JT

5

Transmiterea ofertei de contract de distribuție

20 zile calendaristice

130 RON la 110kV

90 RON la JT si MT

130 RON la110kV

40 RON la JT si MT

6

Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare

 

10 zile calendaristice

 

130 RON la 110kV

90 RON la JT si MT

 

130 RON la110kV

90 RON la JT si MT

7

Răspuns la solicitările scrise privind explicarea cauzei întreruperilor

 

15 zile calendaristice

 

130 RON la 110kV

70 RON la JT si MT

 

130 RON la110kV

40 RON la JT si MT

8

Răspuns la reclamațiile scrise privind calitatea curbei de tensiune

20 zile calendaristice

270 RON la 110kV

130 RON la JT si MT

270 RON la 110kV

70 RON la JT si MT

9

Răspuns la cererile/ sesizările/ reclamațiile sau solicitările referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul standard

 

 

30 zile calendaristice

 

 

90 RON la 110kV

70 RON la JT si MT

 

 

90 RON la 110kV

40 RON la JT si MT

10

Răspuns la reclamația scrisă privind datele măsurate/ consumul de energie electrică recalculat

 

 

15 zile calendaristice

 

130 RON la 110kV

70 RON la JT si MT

 

130 RON la110kV

40 RON la JT si MT

11

Reconectarea la rețea, din momentul anunțării OD de către utilizator/ furnizor de efectuarea plății

 

 

2 zile lucrătoare

 

270 RON la 110kV

130 RON la JT si MT

 

270 RON la 110kV

90 RON la JT si MT

12

Montarea/ Inlocuirea grupului de măsurare/ elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate

 

5 zile lucrătoare în cazul unui loc de consum și/ sau de producere cu puterea aprobată mai mare de 100 kW

 

 

130 RON

 

 

-

 

13

Montarea/ Inlocuirea grupului de măsurare/ elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate

 

10 zile lucrătoare în cazul unui loc de consum și/ sau de producere cu puterea aprobată mai mică sau egală cu 100 kW sau în cazul unui client final casnic

 

 

130 RON

 

 

130 RON

14

Inlocuirea/ Reprogramarea contorului, la solicitarea titularului contractului de distribuție, de schimbare a tipului de tarif sau la schimbarea titularului contractului de furnizare

 

 

 

15 zile calendaristice

 

 

 

130 RON

 

 

 

130 RON