clear

 

:: S.D.E.E. PLOIEȘTI ::


Frumuseţea Văii Prahovei a atras numeroşi investitori ale căror obiective industriale au necesitat electrificarea. Iluminatul electric a fost utilizat pentru prima dată în 1882 la Fabrica de Hârtie Buşteni, apoi în 1883 la Salina Slănic, iar în august 1884 este pusă în funcţiune Uzina Electrică a Castelului Peleş .
Apariţia şi dezvoltarea industriei şi a primelor rafinării au constituit premizele înfiinţării în anul 1898 a Societăţii Române pentru Întreprinderi Electrice şi Industriale, principalii fondatori fiind firma Lahmeyer LTD din Frankfurt pe Main, două bănci şi câteva persoane fizice române.
Este prima societate al cărui scop era activitatea energetică în zona Prahovei.

1899 - este pusă în funcţiune Centrala Hidroelectrica de la Sinaia care era cea mai mare centrală din ţară la acel moment. În acelaşi an începe construcţia primei linii de interconexiune între 2 centrale electrice din România CHE Sinaia şi CTE Doftana. 1900 - La 5 mai încep lucrările de construire ale Uzinei electrice din Ploieşti, pe strada Mihai Bravu, concomitent cu acestea desfăşurându-se şi lucrările de construire ale reţelei din zona centrală a oraşului şi de pe bulevard. 1901 - La 11 mai Societatea Română pentru Întreprinderi Electrice şi Industriale îşi schimbă numele în Electrica Societate Română pe Acţiuni. 1921 - Electrica Societate Română pe Acţiuni îşi schimbă numele în ELECTRICA Societatea Anonimă Română.

ELECTRICA a dominat producţia şi distribuţia energiei electrice pe Valea Superioară a Prahovei de la Câmpina şi schelele petroliere din jur, la Sinaia. Cu timpul şi-a extins reţele electrice către Braşov şi Bucureţti, către Târgovişte la vest şi până la Berca, în Buzău, la est, fiind cea mai mare Societate de Electricitate din ţară timp de câteva zeci de ani.

Sucursala de Distribuţie Ploieşti are ca obiect principal de activitate distribuţia energiei electrice precum şi exploatarea, dezvoltarea sistemelor de distribuţie, PRAM, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei. Deţine instalaţii electrice de distribuţie în zona de S-E a României, pe raza judeţul Prahova.

sucursala

lungime linii  110 kV (circuit)

lungime linii m.t.(circuit)

lungime linii  j.t. (circuit)

STATII 

posturi trafo 

LEA

LES

LEA

LES

LEA

LES

statii 110kV

statii m.t.

 

km

km

km

km

km

km

nr

nr.

nr

PLOIESTI 830.34 4.50 2,301.70 1,124.40 12,290.13 2,703.46 30.00 16.00 2,130.00


Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Ploieşti este preocupată de asigurarea permanentă a satisfacţiei clienţilor săi şi promovează o politică de reducere a impactului negativ al activităţilor sale asupra mediului, fără ca prin aceasta să fie afectate caracteristicile şi calitatea produselor şi serviciilor sale. 

Angajaţi
Considerăm că progresul nu poate fi realizat fără priceperea şi angajamentul tuturor salariaţilor. Astfel cei 448 de angajaţi răspund de funcţionarea instalaţiilor în condiţii de cea mai bună calitate, siguranţă, eficienţă şi protecţie a mediului înconjurător.

Deranjamente

0244929 - număr unic pentru semnalarea deranjamentelor pentru toţi clienţii, indiferent de zona de reşedinţă

TEL VERDE 0800 500 205

Centre de exploatare

Denumire centru

Adresa

CE MT/JT PLoieşti

Str.Mihai Bravu nr.19

CE MT/JT Văleni

Str.N.Iorga nr.131

CE MT/JT Câmpina

Bdul Culturii nr.33

CE 110kV

Bdul Republicii nr.122ADRESA
SDEE Ploieşti
Str. Mărășeşti nr.44 cod.100024 , Ploieşti
Telefon: 0244/405701;
Fax: 0244/405704;
E-mail:
office.prahova@distributie-energie.ro