clear

 

::SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A. ::


În urma procesului de separare a activităţii de distribuţie a energiei electrice de cea de furnizare, proces finalizat la 1 august 2007, S.C. FDFEE Electrica Muntenia Nord S.A. a fost reorganizată după un nou model funcţional, conform cerinţelor stipulate de legislaţia europeană şi românească. Astfel, a fost creată o filială de distribuţie - SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A. şi o filială de furnizare - FFEE ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD.

SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A. doreşte să-şi menţină imaginea şi reputaţia câştigate pe actuala piaţă concurenţială din România, prin asigurarea unor servicii de calitate în domeniul distribuţiei energiei electrice, prin îmbunătăţirea eficacităţii şi eficienţei proceselor sistemului de management integrat, construit prin înglobarea elementelor sistemului de management integrat calitate -mediu-securitate implementat şi certificat în conformitate cu cerinţele SR EN ISO 9001: 2008 -„Sisteme de management al calităţii, SR EN ISO 14001: 2005 “Sisteme de management de mediu”, OHSAS 18001:2007 “Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale”.

Politica referitoare la calitate şi metodele de management aferente sunt armonizate continuu cu strategia generală de dezvoltare a organizaţiei, cu celelalte politici definite şi implementate, cu domeniile de activitate declarate şi cu produsele şi serviciile oferite, ca şi cu cerinţele clienţilor şi celorlalte părţi interesate.

SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A. este preocupată de asigurarea permanentă a satisfacţiei clienţilor săi şi promovează o politică de reducere a impactului negativ al activităţilor sale asupra mediului, fără ca prin aceasta să fie afectate caracteristicile şi calitatea produselor şi serviciilor sale.
Din punct de vedere organizatoric filiala de distribuţie înglobează șase sucursale de distribuție:
Brăila, Buzău, Focşani, Galaţi, Ploieşti şi Târgovişte
concepute ca entităţi teritoriale având un grad larg de autonomie şi corespunzând ca întindere geografică, cu limitele celor 6 judeţe ce au ca reşedinţă municipiile respective. 


    
SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A. lungime linii  110 kV (circuit) lungime linii m.t. (circuit) lungime linii  j.t. (circuit)        statii transformare posturi transformare 
LEA LES LEA LES LEA LES statii 110kV statii m.t.  
km km km km km km nr nr. nr
SUCURSALA PLOIESTI 830.340 4.500 2,301.710 1,127.709 12,341.991 2,707.294 30.00 16.00 2,142.00
SUCURSALA BRAILA 731.421 0.00 2,776.000 720.637 4,696.351 556.132 25.00 52.00 2,103.00
SUCURSALA BUZAU 448.134 0.00 1,909.192 445.585 7,553.577 1,507.140 16.00 2.00 1,331.00
SUCURSALA TARGOVISTE 616.19 1.784 2,023.590 374.703 7,287.443 667.753 17.00 0.00 1,557.00
SUCURSALA GALATI 586.910 8.866 2,268.145 1,118.202 7,238.702 1,720.146 27.00 18.00 1,848.00
SUCURSALA FOCSANI 238.094 0.00 1,858.296 230.310 5,043.769 1,289.670 9.00 0.00 1,287.00
TOTAL SDEE MN 3,451.087 15.150 13,136.933 4,017.146 44,161.833 8,448.135 124.00 88.00 10,268.00


   Licenta de distributie a energiei electrice -SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A.

Conditiile specifice asociate licentei de distributie a SOCIETATATII DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A. conform DECIZIEI ANRE 549/12.04.2017

Conditiile generale asociate licentei conform Ordinului ANRE nr. 73/ 6.08.2014

Declaratia de politica in domeniul sistemului de management integrat si Declaratia de politica in domeniul sistemului de management al riscurilor

Certificare SRAC si IQNet
SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A.

Echipa de conducere
Director General - dr. ing. Valentin BRANESCU
Director Divizie Servicii Comune - ec. Raluca Florentina DUMITRIU
Director Divizie Managementul Activelor – ing. Gabriela DOBRESCU
Director Divizie Managementul Energiei – ing. Vasile Claudiu TUDOSE
Director Divizie Operatiuni Retea – ing.Marius RADUTA 
Director Divizie Dezvoltare Retea – ing. Ilie MARIN
Director Adjunct Divizie Dezvoltare Retea – ing. Gabril PETRE

ADRESA
STR.MĂRĂŞEŞTI NR.44 PLOIEŞTI 
TELEFON-0244/405001
FAX-0244/405004
EMAIL:
office.mnd@distributie-energie.ro